§ 522 Osallistuminen Pellervon Taloustutkimus PTT ry:n tutkimukseen Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4599/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, puh. 050 571 2950, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2.varahenkilö, asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, puh. 040 8007391, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asuminen ja asuntojen hankinta on kaupungistuvassa yhteiskunnassamme käytettävissä oleviin tuloihin nähden kallista. Asuntojen tarjonta perustuu yhä enemmän markkinaehtoisuuteen, jolloin asunnon tarvitsijoita on tuettu kysyntätuin. Tämä on johtanut julkisten menojen merkittävään kasvuun. Kansantalouden kilpailukyvyn edistäminen ja velkaantumisen pysäyttäminen tarvitsevat tuekseen uudenlaista asuntopolitiikkaa. Markkinoille tarvittaisiin selkeä toimintamalli, jolla voitaisiin tarjota pysyvästi kohtuuhintaista asumista vastuullisille ja aktiivisille asunnon tarvitsijoille. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla yhteisölliset asunto-osuuskunnat, jotka ovat omistamisen suhteen vuokra-asumisen ja asunto-osakeyhtiön välimuotoja.

Kiinnostus asunto-osuuskuntia kohtaan on Suomessa lisääntynyt. Tieto asunto-osuuskuntien perustamisesta, kohtuuhintaisten tonttien saatavuudesta, projektien rahoittamisesta, lainojen takauksesta, omistajuudesta, rakentamisesta, kustannustehokkuudesta, hallinnoinnista ja jälkimarkkinoinnista on kuitenkin vielä rajallista. Myös nykyisen osuuskuntalain, takauslainalain ja ryhmärakentamislain toimivuus ja mahdolliset puutteet on asunto-osuuskuntien kannalta katsottu tarpeelliseksi selvittää.

Maassamme on käynnistynyt ja suunnitteilla asunto-osuuskunta -hankkeita, jotka poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Tutkimusaineisto kerätään olemassa olevista hankkeista, joista kertynyttä kokemusta hyödynnetään ”asunto-osuuskunta -mallikirjan” suunnittelussa. Lopulliset mallit täsmentyvät tutkimuksen aikana. Jokainen näistä sisältää myös mallisäännöt asunto-osuuskuntatyypille. Kuluttajien ja kansalaisten rooli ja heidän osallistumisensa uusiin osuuskuntatoiminnallisiin malleihin on kasvamassa. Selvityksessä mallit analysoidaan huolella asukkaan riskien ja aseman näkökulmasta.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja jäsentää asunto-osuuskuntatoimintamalleja, joissa kunnan ja valtion, rakennuttajan, rahoittajan, takaajan, sijoittajan, osuuskunnan ja sen omistajajäsenten roolit vastuineen ja velvollisuuksineen ovat yksiselitteisiä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tehdä esiselvitys siitä, onko nykyinen lainsäädäntö riittävä asunto-osuuskunnille.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 177 000 e, josta Tampereen kaupungin osuus on 10 000 e. Hankkeen hyväksyjä määräytyy Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toímintasääntö § 18 mukaan

 

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu tutkimukseen Asunto-osuuskunnan toimintamallit: kohtuuhintaista ja yhteisöllistä asumista kaupungistuvaan Suomeen. Tutkimuksen rahoittajina ovat Tampereen kaupungin lisäksi Ara, Helsingin kaupunki, Järvenpään Mestariasunnot, OP, Osuuskunta asuntomessut, RAKLI, Tampereen kaupunki, Tradeka, Y-Säätiö. Tutkimuksen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT toukokuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Tampereen kaupungin rahoitusosuus on korkeintaan 10 000 euroa + alv 24 %, ja se maksetaan Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikön kustannuspaikalta 135004. Ohjausryhmän jäsenenä toimii erityisasiantuntija Kaisu Kammonen Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksiköstä.

Organisaatiotieto

Tampere