§ 46 Osoitteessa Uramonkatu 9 sijaitsevan kiinteistön vuokraaminen Piiru ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6643/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

11.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, tila-asiantuntija Anne Karinen, puh 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa osoitteessa Uramonkatu 9 olevan kiinteistön 837-215-1410-1. Tontilla sijaitsee Tahmelan monitoimitalo, jossa viimeksi on ollut vuokralla A-Kilta ry. A-Killan toiminta kohteessa on päättynyt heidän sanottua vuokrasopimuksensa irti. Tontilla oleva vanha huvilarakennus on arkkitehtuurisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus. Tontin koko on 1636 m2. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu merkinnällä YOS-10 (opetus- ja sosiaalitoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Kiinteistötoimi on laittanut vireille tonttia koskevan asemakaavamuutoksen. Kaavanmuutosprosessin ajaksi kohteelle on tarkoituksenmukaista löytää ylläpidosta vastaava vuokralainen. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä pyysi kohteesta tarjoukset vuokrauksesta. Tavoitteena oli löytää yhdistys, yritys tai yksityisiä henkilöitä vuokralaiseksi. Tarjoukseen heidän tuli osoittaa kykynsä suoriutua esittämästään vuokranmaksusta sekä rakennuksen ylläpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vuokra-aikana. Lisäksi tarjoukseen piti liittää liiketoiminta suunnitelma. Määräaikaan mennessä 15.11.2018 saatiin kolme tarjousta.

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n (Piiru ry) antama tarjous kohteen vuokrauksesta vastaa parhaiten kaupungin tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön säilyttämistä sekä levittää rakennusperinnön hoitoon liittyvää kunnossapidon ja korjaamisen osaamista. Toiminnallaan yhdistys tukee kestävää kehitys ja monimuotoisen rakennuskannan säilyttämistä.

Päätös

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle (Piiru ry) vuokrataan osoitteessa Uramonkatu 9 olevat rakennukset ( n:ot 207 ja 208). Päärakennuksen ja talousrakennuksen lisäksi vuokraan sisältyy tontti 837-215-1410-1 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.  Vuokra-aika alkaa 1.2.2019 ja päättyy 31.12.2021. Vuokran määrä rakennuksista ja tontista on 3 500,00 euroa vuodessa. Vuoden 2019 osalta vuosivuokra on 2 916,67 euroa. Vuokralainen vastaa kohteen sähkö-, lämmitys-, vesi- ja jätevesikuluista sekä muista ylläpitokustannuksista. Vuokrauksen kohdetta tai sen osaa ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa vuokrata edelleen.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere