§ 458 Ostotarjouksen hyväksyminen ja omakotitontin 837-327-7738-1 varaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7089/02.06.02/2018

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Sopimusasiantuntija Kirsi Grönberg, puh. 040 164 6418, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä 7.11.2018 § 706 on hyväksytty ostotarjousten perusteella mm. Vuoreksen tonteille ostajat. Tontin 837-327-7738-1 korkeimman tarjouksen tekijän luopuessa tontista on tonttia tarjottu seuraavaksi korkeimman tarjouksen, 70 159 euroa, tehneille *********, jotka ilmoittivat halukkuutensa tontin varaamiseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

*********ostotarjous 70 159 euroa hyväksytään ja heille varataan tontti Vuores-7738-1. Varausaika on 3.6.2019 - 30.8.2019.

Varausajalta peritään 500 euron suuruinen varausmaksu, jota ei palauteta eikä hyvitetä kaupanteon yhteydessä. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään myyntipäätös ja kauppa.

 

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere