§ 257 Osuuden (4/6) ostaminen tilasta Vaajaanniitty 837-503-1-10

Lataa  Kuuntele 

TRE:7809/02.06.01/2018

Päätöspäivämäärä

7.3.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on neuvotellut Vaajaanniitty-nimisen tilan 837-503-1-10 ostamisesta Tampereen kaupungille. Tilan pinta-ala on 1,46 ha ja se rajoittuu kaupungin omistamiin alueisiin ja se on tarkoituksenmukaista saada kaupungin omistukseen raakamaavarantoon. Nurmi-Sorila osayleiskaavassa tilan alueet on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Tila on yhteisomistuksessa. Vaajaanniityn tilasta 837-503-1-10  4/6 osaa omistavien henkilöiden kanssa on sovittu, että kaupunki ostaisi heidän osuutensa ko. tilasta hintaan 33 300,00 euroa. 1/3 osaa tilasta omistavien osapuolten kanssa sopimukseen kauppaneuvotteluissa ei päästy. Yhteisomistuksen purkamiseksi on vireillä tilaa Vaajaanniitty koskeva halkomistoimitus Tn:o 2006. Halkomistoimituksella on tarkoitus muodostaa murto-osuuksia vastaavaa kaksi uutta tilaa.

Päätös

Tampereen kaupunki ostaa 4/6 osaa tilasta Vaajaanniitty 837-503-1-10. Myyjinä ovat *********. Kauppahinta on 33 300,00 euroa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere