§ 586 Oy Tamware Ab:n maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5471/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oy Tamware Ab:lle (y-tunnus 0209164-7) on kiinteistöjohtajan 4.4.2013 § 277 päätöksen perusteella vuokrattu alueet 837-584-0005-0019-V0001 ja 837-048-9903-0000-V0003. Alueet on vuokrattu yritystontin 837-48-5903-14 oheistoimintoja varten Hankkiosta osoitteesta Yrittäjänkulma 5. Alueilla on harjoitettu pääosin pysäköintiä ja varastointia. Alueelle 837-584-0005-0019-V0001 on lisäksi toteutettu hallin osa joka sijoittuu asemakaavan mukaisen teollisuustontin ulkopuolelle. Rakennusvalvonta on edellyttänyt tontin ulkopuolisen hallin osan purkamista ja tontille jäävän hallin osan luvittamista.

Alueiden tämänhetkinen yhteenlaskettu vuosivuokra on 1559,96 euroa.

Hallin luvittamisen yhteydessä vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen muuttamisesta. Sopimus muutettaisiin koskemaan niitä oheistoimintojen alueita, jotka ovat olleet todellisuudessa yhtiön käytössä. Alueet eivät sisällä rakennusoikeutta. Yhtiölle vuokrattujen alueiden vuokrasopimus tulisi muuttaa 1.1.2020 alkaen koskemaan n. 1339 m2 suuruista aluetta 837-584-0005-0019-V0001 ja 662 m2 suuruista aluetta 837-048-9903-0000-V0003 uudella vuokrasopimuksella ja uusituin vuokraehdoin maapolitiikan linjauksia noudattaen.

Ottaen huomioon alueiden sijainti, pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueiden tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 3601,85 euroa  ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 184,90 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokrasuhteen muutos tulisi astua voimaan 1.1.2020 ja sopimus olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Oy Tamware Ab:n sopimus muutetaan uudella vuokrasopimuksella koskemaan n. 1339 m2 suuruista aluetta 837-584-0005-0019-V0001 ja 662 m2 suuruista aluetta 837-048-9903-0000-V0003.

Alueille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 184,90 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 3601,85 euroa).

Vuokrasopimuksen muutos astuu voimaan 1.1.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere