§ 20 Oy Teboil Ab:lle vuokratun alueen 837-065-7134-0004-V0001 vuokrasopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7508/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

12.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oy Teboil Ab:lle on kiinteistöjohtajan 19.1.2017 § 25 päätöksen mukaisesti vuokrattu 530 m²:n suuruinen alue 837-065-7134-0004-V0001 osoitteesta Insinöörinkatu 7. Alueella sijaitsee polttoaineenjakelun kylmäasema. Alueelle on laadittu kaupunginvaltuuston 7.9.2020 hyväksymä ja 26.10.2020 voimaantullut asemakaavamuutos. Kaavamuutoksessa alue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä katuaukioksi.

Alue on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokralainen on tietoinen alueen tulevasta kehittämisestä. Vuokrasopimuksen viimeisin päivitys tehtiin siten, että kehityshanke voidaan käynnistää mahdollisimman joustavasti kaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi. Voimassa oleva vuokrasopimus nykyisen vuokralaisen kanssa tulee irtisanoa, jotta alueen kehittämistä asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen voidaan viedä eteenpäin.

Tampereen kaupunki irtisanoo em. sopimuksen päättymään 31.7.2021. Vuokralaisen tulee purkaa laitteet ja rakenteet kolmen kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä sekä esittää kaupungille riittävät selvitykset maaperän puhtaudesta. Kiinteistön maaperään tai pohjaveteen ei saa jättää toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa tulevassa rakentamisessa ylimääräisiä kustannuksia.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Oy Teboil Ab:lle vuokratun alueen 837-065-7134-0004-V0001 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.7.2021. Vuokralaisen tulee purkaa alueella olevat laitteet ja rakenteet kolmen kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymisestä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere