§ 161 Oy Teboil Ab:lle vuokratun tontin 837-108-805-1 vuokrasopimuksen irtisanominen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1715/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh.040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Oy Teboil Ab:lle on 23.2.2009 allekirjoitetun sopimuksen perusteella vuokrattu 1089 m²:n suuruinen tontti 837-108-805-1 osoitteesta Laiturikatu 1. Alue on ollut huoltoasemakäytössä.

Vuokralainen on 26.2.2021 esittänyt pyynnön vuokrasopimuksen irtisanomiseksi. Alueella on vireillä asemakaavamuutos nro 8664, jonka mukaisesti alueen maankäyttö tulee tulevaisuudessa muuttumaan. Jakeluasematoiminnan jatkaminen edellyttäisi mittarikentän ja laitteistojen uusimista, eikä se ole tuleva Särkänniemen alueen asemakaavamuutos huomioiden tarkoituksenmukaista.

Tontti 837-108-805-1 on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella kahdentoista kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokralainen on pyytänyt sopimuksen irtisanomista siten, että sopimus päättyisi 31.12.2021. Vuokralaisella on tarkoitus purkaa tontilla oleva rakennus sekä polttoaineenjakelulaitteistot vuoden 2021 aikana.

Tampereen kaupunki irtisanoo tontin 837-108-805-1 vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2021. Vuokralaisen tulee purkaa rakennukset, laitteet ja rakenteet vuokrasopimuksen voimassaolo aikana sekä esittää kaupungille riittävät selvitykset maaperän puhtaudesta. Kiinteistön maaperään tai pohjaveteen ei saa jättää toiminnasta peräisin olevia haitta-aineita sellaisia pitoisuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa tulevassa rakentamisessa ylimääräisiä kustannuksia.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Oy Teboil Ab:lle vuokratun tontin 837-108-805-1 vuokrasopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2021.

Vuokralaisen tulee purkaa alueella olevat rakennukset, laitteet ja rakenteet vuokrasopimuksen voimassaolo aikana.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere