§ 275 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien Kiinteistönvälityspalvelujen hankintaa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5400/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi, maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi, hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöasiantuntijapalvelujen hankinnasta julkaistiin tarjouspyyntö 13.6.2017. Kiinteistöjohtajan hankintapäätöksen 13.9.2017 § 494 mukaisesti kyseisen hankinnan osa 1 Välityspalvelut kilpailutettiin uudelleen 12.1.2018. Kiinteistöjohtajan päätöksen 13.02.2018 § 152 mukaisesti kaikki saapuneet tarjoukset hylättiin tarjouskilpailusta tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomina. Näin ollen soveltuvia tarjouksia ei saatu lainkaan.
Kiinteistönvälityspalveluiden suorahankintaa koskeva tarjouspyyntö lähetettiin 30 eri yritykselle 19.2.2018. Suorahankintaa koskeva tarjouspyyntö oli identtinen aiemmin 12.1.2018 julkaistun tarjouspyynnön kanssa. Alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei siten olennaisesti muutettu. Näin ollen hankintalain suorahankinnalle asettamat 40 §:n 2 mom. 1-kohdan edellytykset täyttyvät.

Välityspalvelut oli jaettu kahteen osaan:
1. Kiinteistöjen myynti
2. Kiinteistöjen vuokraus

Kiinteistöjohtajan päätöksen 20.3.2018 mukaan sopimus tehtiin
osan 1 Kiinteistöjen myynti osalta:
1. Tampereen Capital LKV:n,
2. Realia Management Oy:n,
3. Rooma Oy Kiinteistönvälityksen,
4. Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n ja
5. Newsec Advice Oy:n kanssa ja

osan 2 Kiinteistöjen vuokrauksen osalta:
1. Tampereen Capital LKV:n,
2. Rooma Oy Kiinteistönvälityksen,
3. Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n,
4. Realia Management Oy:n ja
5. Newsec Advice Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 13.4.2018 - 12.4.2020.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Kiinteistönvälityspalvelujen hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Optiokausi otettiin huomioon hankinnan ennakoidun arvon laskennassa. Näin ollen hankintalain 41 §:n mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset täyttyvät.
Hankintaa esitetään jatkettavaksi osan 1. kiinteistöjen myynti osalta ja osan 2. kiinteistöjen vuokraus osalta
TP House Oy:n (Y-tunnus 2381305-5) (Tampereen Capital LKV on sulautunut yritykseen TP House Oy 10.1.2020),
Realia Management Oy:n,
Rooma Oy Kiinteistönvälityksen,
Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n ja
Newsec Advice Oy:n kanssa optiokaudelle 13.4.2020-12.4.2022.

Päätös

Kiinteistönvälityspalvelujen hankintaa koskevaa sopimusta optiokaudelle 13.4.2020-12.4.2022 jatketaan osan 1. kiinteistöjen myynti osalta ja osan 2. kiinteistöjen vuokraus osalta TP House Oy:n (Tampereen Capital LKV), Realia Management Oy:n, Rooma Oy Kiinteistönvälityksen, Pirkanmaan Laatuvälitys Oy:n ja Newsec Advice Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere