§ 258 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien Kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankintaa

Lataa  Kuuntele 

TRE:5400/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi, maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Heini Itkonen, puh. 044 486 3857, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti 13.6.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä Kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankintaa koskevan sopimuksen. Kiinteistöjohtajan hankintapäätöksen 13.9.2017 § 494 sopimus tehtiin
osan 2. Kiinteistöarviointipalvelut osalta
• FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n,
• Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:n,
• ja Realia Management Oy:n kanssa.
Osan 3. Kiinteistöjen ja rakennusomaisuuden myynnin ja kehittämisen asiantuntijapalvelujen osalta
• Realia Management Oy:n,
• Catella Property Oy:n,
• ja Newsec Advice Oy:n kanssa.
Sopimuskausi oli 2 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Kiinteistöasiantuntijapalvelujen hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ilmoitettiin, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen. Optiokausi otettiin huomioon hankinnan ennakoidun arvon laskennassa. Näin ollen hankintalain 41 §:n mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset täyttyvät. Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:n kanssa on sovittu, ettei kiinteistöarviointipalvelujen sopimusta jatketa optiokaudella. Hankintaa esitetään jatkettavaksi osan 2. kiinteistöarviointipalvelut osalta FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n ja Realia Management Oy:n kanssa ja osan 3. kiinteistöjen ja rakennusomaisuuden myynnin ja kehittämisen asiantuntijapalvelujen osalta Realia Management Oy:n, Catella Property Oy:n ja Newsec Advice Oy:n kanssa optiokaudelle 1.1.2020- 31.12.2021.

Päätös

Kiinteistöasiantuntijapalvelujen hankintaa koskevaa sopimusta optiokaudelle 1.1.2020- 31.12.2021 jatketaan osan 2. kiinteistöarviointipalvelut osalta FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n ja Realia Management Oy:n kanssa ja osan 3. kiinteistöjen ja rakennusomaisuuden myynnin ja kehittämisen asiantuntijapalvelujen osalta Realia Management Oy:n, Catella Property Oy:n ja Newsec Advice Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere