§ 491 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien ympäristöteknisiä konsulttipalveluita

Lataa  Kuuntele 

TRE:3810/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

11.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy kilpailutti Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kiinteistötoimi -yksikön toimeksiannosta ympäristöteknisistä konsulttipalveluista. Tarjouspyyntö oli päivätty 5.7.2018. Kiinteistöjohtajan päätöksen 20.9.2018 § 629 mukaan sopimukset tehtiin  FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n (2474031-0), Ramboll Finland Oy:n (0101197-5), Sitowise Oy:n (2335445-0) ja Vahanen Environment Oy:n (2206578-8) kanssa sopimuskaudeksi 1.11.2018 - 31.10.2020. 

Hankintapäätöksessä ilmoitettiin, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kahden vuoden optiokauteen.

Hankinta esitetään jatkettavaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Vahanen Environment Oy:n niin, että sopimusehdot ovat koko optiokauden ajan samat.

Päätös

Ympäristöteknisiä konsulttipalveluja koskevaa sopimusta optiokaudelle 1.11.2020 -  31.10.2022 jatketaan FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n, Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Vahanen Environment Oy:n kanssa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere