§ 251 Päiväkodin piha-alueen vuokraaminen tontilta 837-301-930-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:1007/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Härmälänrannan Päiväkoti -niminen yhtiö pyytänyt saada vuokrata noin 1770 m²:n suuruisen alueen tontista Härmälä-930-1 (837-301-930-1-V0003, Härmälänojanpuisto).  Aluetta käytettäisiin tontille 837-301-1909-5 rakennettavan päiväkodin piha-alueena. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.124,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 109,03 euroa vuodessa. Vuokramääräytymisen perusteena on käytetty 20,00 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 16.3.2020 ja päättyisi 15.3.2035 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Härmälänrannan Päiväkoti -nimiselle yhtiölle vuokrataan noin 1770 m²:n suuruinen alue tontista Härmälä-930-1 (837-301-930-1-V0003).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 109,03 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.124,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 16.3.2020 ja päättyy 15.3.2035 ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere