§ 456 Päivitetyn rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-113-198-1-3 ja -200-4 

Lataa  Kuuntele 

TRE:4855/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

22.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-113-198-1 ja -2 sekä Vuolteenkatu ja Tampereen valtatie -nimiset yleiset katualueet 837-113-9901-0. Tontin 3 omistaa Kiinteistö Oy Tampereen Vuolteenkatu 2 -niminen yhtiö. Tontin 837-113-200-4 omistaa Kiinteistö Oy Ratinan Kauppakeskus -niminen yhtiö. Vuolteenkatu-nimisen yleisen katualueen 837-113-9901-0 maanalaisen alueen haltijana on Kiinteistö Oy Ratinan Kauppakeskus -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet päivitetyn rasitesopimuksen (edell. kiinteistöjohtaja allekirjoittanut 11.9.2018), millä sovitaan tonttien 837-113-198-1, 837-113-198-2 ja 837-113-198-3, 837-113-200-4 sekä Vuolteenkadun ja Tampereen valtatie -nimisten yleisten katualueiden 837-113-9901-0 välisistä rasitteista koskien tontille 3 rakennettavan rakennuksen ulokkeita katualueille, kiinteistöjen välisistä kulkuyhteyksistä, autopaikoista, jätehuollosta yms.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omalta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-113-198-1 ja -2 sekä Vuolteenkatu ja Tampereen valtatie -nimisten yleisten katualueiden 837-113-9901-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

 

                                           

Päätös

Tontteja 837-113-198-1, 837-113-198-2, 837-113-198-3, 837-113-200-4 ja Vuolteenkatu ja Tampereen valtatie -nimisiä yleisiä katualueita 837-113-9901-0 koskeva päivitetty rasitesopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere