§ 71 Pälkäneen Syrjänharjulla sijaitsevien kaupungin omistamien maa-alueiden käyttö hiihtosuunnistuskilpailun järjestämiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:158/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Valkeakosken Haka ry:n suunnistusjaosto (VaHa) järjestää 15.2.-16.2.2020 hiihtosuunnistuskilpailun (Veikko Hakulisen hiihtorastit) Syrjänharjussa Pälkäneen kunnan alueella. Kilpailun keskuspaikkana on Pälkäneen Metsästysseuran maja (kilpailukeskus ja pysäköintialue) ja reitit kulkevat Syrjänharjun maastoissa koskien mm. Tampereen kaupungin omistamia tiloja Epaalansora RN:o 7:25 sekä Tausti-Sora RN:o 2:16 Pälkäneen kunnassa.

Valkeakosken Haka ry anoo tilapäistä maankäyttölupaa Tampereen kaupungin omistamille maa-alueille sekä niillä kulkeville teille. Kilpailua varten maastoon ajetaan moottorikelkalla kapeita hiihtouria. Urien ajamisen vuoksi puustoa ei ole tarpeen poistaa. Lupaa anotaan kilpailun ajaksi 15.2.-16.2.2020  ja tätä ennen kilpailureittien ja latu-urien ennakkoon ajamiseen sekä muihin kilpailun valmistelutehtäviin. Kilpailuun odotetaan noin 300 kilpailijaa. Järjestelyissä huomioidaan, ettei tapahtumasta aiheudu haittaa tai vahinkoa ympäristölle ja puustolle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki myötää Valkeakosken Haka ry:lle korvauksetta maanomistajan luvan hiihtosuunnistuskilpailun järjestämiseksi 15.2-16.2.2020 ja tarvittaviin valmistelutehtäviin sekä hiihtourien ajamiselle moottorikelkalla. Päätös koskee Tampereen kaupungin omistamia tiloja Epaalansora 635-401-7-25 ja Tausti-Sora 635-435-2-16 Pälkäneen kunnassa. Mikäli tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan viranomaislupia tai -ilmoituksia, vastaa niiden hakemisesta tapahtumanjärjestäjä. Luvansaaja kerää pois tapahtuman jälkeen maastoon asetetut merkit yms.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere