§ 733 Pikku Kuusoja- nimisen tilan 837-708-2-1 ostaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6262/02.06.01/2020

Päätöspäivämäärä

10.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry omistaa Kämmenniemessä Pikku Kuusoja- nimisen kiinteistön 837-708-2-1. Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 0,3970 ha. Kiinteistö on rakentamaton. Yleiskaavassa se on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Kaupunki olisi halukas ostamaan säätiöltä ko. tilan ns. raakamaaksi. Kämmenniemessä tuon alueen markkinahinta asettuu metsämaan ja raakamaan (odostusarvomaan) puoleen väliin eli näin ollen 14 000 euroa/ha. Tällä perusteella kohteen käyväksi kauppahinnaksi muodostuisi 5 558 euroa. Yhdistys on ilmoittanut, että se olisi valmis myymään ko. kiinteistön kaupungille.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki ostaa Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry:ltä Pikku Kuusoja- nimisen kiinteistön 837-708-2-1. Kauppahinta on 5558,00 euroa. Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere