§ 471 Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannusten korvaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4451/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

2.7.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Jyri Nuojua, 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lehto Asunnot Oy:n aikaisemmin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Kalevan Airut on vuokrannut Tampereen kaupungilta tontin 837-119-1801-1 21.6.2017 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella. Tontilla on rakentamisen yhteydessä ilmennyt pilaantunutta maata ja sen puhdistamisesta on aiheutunut kustannuksia. Osapuolet ovat neuvotelleet kustannusten jaosta rakennusvaiheessa, jolloin kysymys kustannusten jaosta on jäänyt auki. Kustannuksista on neuvoteltu rakennusvaiheen jälkeen useita kertoja ja näiden neuvotteluiden aikana on selvitetty se, mitkä ovat olleet sellaisia kustannuksia, jotka olisi normaalikäytännön mukaisesti korvattu rakennusvaiheessa ja, jotka olisivat kuuluneet Tampereen kaupungin kustannettavaksi. Neuvotteluissa on päädytty kokonaissummaan, koska osa samoilla laskuilla olevista kustannuksista ovat kuuluneet rakennuttajalle ja osa Tampereen kaupungille. Lehto Asunnot Oy on asuntokauppalain tarkoittama Kiinteistö Oy Kalevan Airutin perustajaosakas, ja rakennettu kohde on tehty asuntokauppalain tarkoittamana rs-hankkeena. Lehto Asunnot Oy on tähän mennessä maksanut kaikki maaperän pilaantumiseen liittyvät kustannukset ja on laskujen perusteella työn tilaaja ja maksaja. Rs-hankkeen luonteen ja sen juridisten vaatimusten vuoksi Lehto Asunnot Oy ei ole voinut siirtää maaperän pilaantumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia kiinteistöosakeyhtiölle. Tämän vuoksi kustannukset ovat aiheutuneet Lehto Asunnot Oy:lle. Toimivalta: Tampereen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan asianomainen lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta merkittävien sopimusten hyväksymisestä ja 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää muista kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista. Palvelualueenjohtaja on delegoinut 6.9.2018 mainitun toimivallan kiinteistöjohtajalle. Kiinteistöjohtaja on toimivaltainen päättämään sopimuksen hyväksymisestä. 

Päätös

Tampereen kaupungin ja Lehto Asunnot Oy:n välinen sopimus pilaantuneen maaperän kustannusten jaosta hyväksytään.Sopimuksen mukainen summa maksetaan maaomaisuuden kustannuspaikalta 1350 02.  Sopimus allekirjoitetaan ja tulee kaupunkia sitovaksi, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere