§ 559 Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannusten korvaaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4965/11.02.02/2020

Päätöspäivämäärä

21.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala,​​ puh. 040 159 8808,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi ja tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​​ puh. 0400 205 044,​​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on vuokrannut kiinteistön 837-125-667-3, osoitteessa Mäntyhaantie 4, Sislin Oy:lle. Keväällä 2020 kiinteistölle on ollut tarkoitus rakentaa varastotiloja DEN Finland Oy:n toimesta. Varastotilojen maanrakennustöiden yhteydessä 11.3.2020 kiinteistön maaperästä löytyi vanha purkamaton öljysäiliö. Asian tullessa vuokranantajan tietoon säiliön pesusta ja poistosta sovittiin yhdessä välittömästi. Säiliön puhdistaminen ja poisto ovat kaupungin vastuulla ja niistä aiheutuneet kustannukset korvaa kaupunki.

Öljysäiliön poistosta syntyi tavanomaiseen rakentamiseen nähden ylimääräisisä kustannuksia säiliön poiston lisäksi pilaantuneen maan kaivun ja kuljetuksen osalta. Nämä 2.352,85 € kustannukset korvaa kaupunki. Kustannukset sisältävät konetyöt 761,60 €, pilaantuneen maanajon 138,43 € ja öljysäiliön tyhjennyksen 1.425,82 €. 

Toimivalta: Tampereen kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan asianomainen lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta merkittävien sopimusten hyväksymisestä ja 37§:n mukaan palvelualueen johtaja päättää muista kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista. Palvelualueenjohtaja on delegoinut 6.9.2018 mainitun toimivallan kiinteistöjohtajalle. Kiinteistöjohtaja on toimivaltainen päättämään sopimuksen hyväksymisestä. 

Päätös

Tampereen kaupungin, Sislin Oy:n ja DEN Finland Oy:n välinen sopimus pilaantuneen maaperän kustannusten jaosta hyväksytään.

Sopimuksen mukainen summa maksetaan kustannuspaikalta K1350_17011.

Sopimus tulee kaupunkia sitovaksi, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere