§ 6 Pilaantuneista maista aiheutuvien kustannusten korvaaminen YIT Suomi Oy:lle 

Lataa  Kuuntele 

TRE:4964/11.02.02/2020

Päätöspäivämäärä

11.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistökehityskoordinaattori Katariina Rauhala, puh. 040 159 8808,​​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,​​ puh. 0400 205 044,​​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Santalahden rantatien reunan pilaantuneen maaperän kunnostus tehtiin osana kiinteistön esirakentamista. Kunnostuksen kustannuksien vastuut on sovittu Tampereen kaupungin ja Lemminkäisen nykyisin YIT Suomi Oy:n Santalahden kiinteistönvaihdon vaihtokirjassa. Kyseisen vaihtokirjan mukaisesti kumpikin osapuoli vastaa luovuttamiensa alueiden pilaantuneen maaperän kunnostuskustannuksista ja vastuista VNa 214/2007 määritellyn alemman ohjearvon ylittävältä osalta.

Keväällä 2019 käytiin keskustelua YIT:n ja kaupungin kesken kunnostuksen lähtökohdista, vastuista ja yhteisestä urakasta. Ennen kuin keskustelu oli saatettu loppuun ja kaupunki oli ehtinyt tehdä tilausta omasta osuudestaan, selvisi, että urakoitsija on kaivanut jo kyseiset maamassat. Kaupunki ei ole ollut sopimussuhteessa kyseisessä urakassa. Tällöin kustannuksen kaupungin osuuden maksatuksesta sovittiin jälkikäteen vaihtokirjaan perustuen.

YIT luiskasi kaivannon kaupungin katualueelle rakentamisen vuoksi. Tästä syystä kaivanto ja massat kasvoivat. Kaupunki ilmoitti ennen luiskaamista, että pilaantuneen maan kustannuksista vastaa katualueella rakentaja, joka kaivannon toteuttaa eli YIT. Kiinteistön ulkopuolelle ulottuvasta osuudesta kunnostusta kaupunki ei vastaa mistään osasta kustannuksista.

Kaupunki vastaa vaihtokirjan mukaisesti vanhan tontin rajan ja uuden tontin rajan erottaman osuuden kunnostuksen kustannuksista. Tällöin kaupunki vastaa pinta-alaltaan 253 m2 alueen kunnostuksen kustannuksesta, jolloin kaupungin korvaamat kokonaiskunnostuskustannukset ovat rantatien osuudella laskennallisesti 30 690,75 euroa (alv 0%). Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että summa on tarkentunut hieman sopimusta edeltävän muistion ja sen liitteissä esitetystä alaspäin laskujen läpikäynnin yhteydessä.

Toimivalta: Tampereen kaupungin hallintosäännön 17§:n mukaan asianomainen lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta merkittävien sopimusten hyväksymisestä ja 37§:n mukaan palvelualueen johtaja päättää muista kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista. Palvelualueenjohtaja on delegoinut 6.9.2018 mainitun toimivallan kiinteistöjohtajalle. Kiinteistöjohtaja on toimivaltainen päättämään sopimuksen hyväksymisestä. 

Päätös

Tampereen kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välinen sopimus Santalahden rantatien reunan pilaantuneista maista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta hyväksytään. Korvattava summa on 30 690,75 euroa (alv 0%). Kustannukset YIT Suomi Oy:lle korvaa kiinteistötoimi kustannuspaikalta prr I1350_1714_012.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere