§ 339 Pinsiön Metsästysseura ry:n sopimuksen muuttaminen ja jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2741/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pinsiön Metsästysseura ry:lle on 30.6.2019 päättyvän vuokrasopimuksen perusteella vuokrattuna hirvieläinten metsästysoikeus koskien seuraavia tiloja ja tilanosia yhteensä noin 130 hehtaaria:

Ylöjärven kaupungin Soraharju (980-414-4-34), Soraharju 2 (980-414-4-89) ja Pessilän Sora (980-428-8-18) sekä Hämeenkyrön kunnan Kannistonharju (108-426-1-127), Vesiharju (108-426-3-199), Harjunpää (108-415-1-33) ja Varvari I (108-415-1-37). Vuokra on sidottu indeksiin ja tämän hetkinen vuosivuokra on 67,01 euroa + alv (0,51 euroa/hehtaari).

Yhdistys on pyytänyt päättyvän vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa jatkettavaksi 1.7.2019 – 30.6.2024.

Yhdistys on myös pyytänyt, että metsästysoikeuden sopimusta muutettaisiin siten, että se koskisi hirvieläinten lisäksi myös villisikoja ja pienpetoja jatkuvasti kasvava kannan vuoksi.

Lisäksi yhdistys on pyytänyt, että mikäli kaupunki omistaa maata jo vuokrattujen alueiden läheisyydessä, olisi yhdistys valmis vuokraamaan alueen.

Vuokrattujen alueiden läheisyydessä on kaupungin omistama Hämeenkyrön puolella noin 3,71 hehtaarin suuruinen tila Niilonharju RN:o 3:126 (108-426-3-126). Tila voitaisiin liittää 1.7.2019 alkaen yhdistyksen sopimukseen.

Lisäksi sopimukseen tulisi maininta, että vuokralainen saa tarvittaessa käyttää vuokra-alueella moottorikäyttöistä ajoneuvoa kaadettujen
suurikokoisten riistaeläinten noutamiseen ja riistanhoitotöiden suorittamiseen. Ajoneuvoja on käytettävä siten, että ne eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa maa- ja metsätaloudelle. Jos jotain vahinkoa kuitenkin aiheutuu, niin vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan niistä vuokranantajalle ilman aiheetonta viivytystä ja
korvaamaan aiheutuneet vahingot.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomuks

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyisivät ennallaan.

 

Päätös

Pinsiön Metsästysseura ry:n hirvieläinten metsästysoikeuden vuokrasopimusta jatketaan 5 vuotta, 1.7.2019 - 30.6.2024.

Sopimusta muutetaan siten, että metsästysoikeus koskee hirvieläinten lisäksi myös 1.7.2019 alkaen villisikoja ja pienpetoja.

Vuokrattujen alueiden läheisyydessä oleva kaupungin omistama noin 3,71 hehtaarin suuruinen tila Niilonharju RN:o 3:126 (108-426-3-126) liitetään Pinsiön Metsätysseura ry:n sopimukseen.

Vuokralainen saa tarvittaessa käyttää vuokra-alueella moottorikäyttöistä ajoneuvoa kaadettujen suurikokoisten riistaeläinten noutamiseen ja riistanhoitotöiden suorittamiseen. Ajoneuvoja on käytettävä siten, että ne eivät aiheuta haittaa tai vahinkoa maa- ja metsätaloudelle. Jos jotain vahinkoa kuitenkin aiheutuu, niin vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan niistä vuokranantajalle ilman aiheetonta viivytystä ja
korvaamaan aiheutuneet vahingot.

Tampereen kaupunki suostuu siihen, että vuokra-alueet saadaan liittää hirvieläimiä koskevaan yhteislupa-anomukseen.

Vuokralainen on velvollinen järjestämään vuokra-alueella tehokkaan metsästyksen vartioinnin ja huolehtimaan riistanhoidosta. Muut sopimusehdot pysyvät ennallaan.   

 

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere