§ 745 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuokrasopimuksen jatkaminen Hatanpään kantasairaalan D-ja E-rakennusosissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7481/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toiminnot yhdistyivät tukipalveluineen Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella vuoden 2018 alusta. Liikkeenluovutuksen yhteydessä kaupunki vuokrasi liiketoiminnan vaatimat tilat Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle määräaikaisesti 1.1.2018-31.12.2019. Tuolloin tavoitteena oli, että määräaikaisen sopimuskauden jälkeen vuokralaisena toimisi Maakuntien Tilakeskus Oy.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aikataulun muututtua Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen jatkamisesta ja päivittämisestä.Tampereen kaupunki vuokraa osoitteessa Hatanpäänkatu 24-26, 33900 Tampere, olevan Hatanpään kantasairaalan (rak nro 33) tiloja rakennusosista D ja E vuokrasopimuksen tilaluettelon mukaisesti. Tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 563 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 20 m2. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.9.2020 – 31.12.2025. Sopimushetkellä vuokrakohteen peruspääomavuokra on 9 818,72 euroa kuukaudessa. Peruspääomavuokran lisäksi vuokralainen maksaa lisäpääomavuokraa seuraavista hankkeista.

Tonttivuokra sopimuksen alkamishetkellä on 152,01 euroa kuukaudessa. Mikäli vuokrakohteelle muodostetaan määräala tai oma tontti, määritellään tonttivuokra uudelleen. Pääoma- ja tonttivuokrien lisäksi vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, jota vastaan vuokranantaja järjestää kohteen ylläpitopalvelut vuokrasopimuksen liitteenä olevien vastuujakotaulukon ja palvelukuvauksen mukaisesti. Arvioperusteinen ylläpitovuokra on sopimuksen alkaessa 1 689,00 euroa kuukaudessa. Arvion mukaan laskutettu ylläpitovuokra tasataan vähintään kerran vuodessa. Vuokriin lisätään laskutettaessa kulloinkin voimassa oleva arvonlisäveron määrä. Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on vuoden 2024 tai 2025 aikana oikeus, kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (siten kun se on voimassa tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä) 3 § edellyttämällä tavalla, irtisanoa tämä sopimus päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki päättää jatkaa ja päivittää Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa Hatanpään kantasairaalan vuokrasopimusta ja vuokraa Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tiloja Hatanpään kantasairaalasta (rak. nro 33; rakennusosat D ja E), osoitteessa Hatanpäänkatu 24-26, 33900 Tampere. Vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksena on sosiaali- ja terveysalan toiminta. Hatanpään kantasairaalan rakennusosien D- ja E-tilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 563 m2, josta jyvitettyjen yhteiskäyttötilojen osuus on 20 m2. Tiloja ei ole tarkistusmitattu eikä vuokra ole pinta-alaperusteinen. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa 1.9.2020 – 31.12.2025.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere