§ 135 Pulesjärven ranta-asemakaavan mukaisen tontin n:o 3 myyminen tilasta 837-721-24-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:6645/02.06.02/2018

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Vattulanmaa-nimisen kiinteistön 837-721-24-0. Tila rajoittuu Pulesjärveen. Alueella on toiminut Tampereen kaupungin liikuntaviraston ylläpitämä leirintäalue. Leirintäalueen toiminta päättyi 2015 ja tila kuuluu kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston linjaamii realisoitaviin kiinteistöihin. Alueelle on vahvistettu ranta-asemakaava nro 8681, TRE:7071/10.02.01/2015 . Ranta-asemakaavassa Vattulanmaan tilan alueelle on osoitettu lomarakennnusten korttelialue, jossa on kolme omarantaista rakennuspaikkaa.Muu osa tilasta osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi jotka on suunniteltu jäävän yleiseen virkistyskäyttöön.

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon (120 m2) ja talousrakennuksen (25 m2), joiden tulee sijoittua vähintään 30 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Lisäksi saa rakentaa yhden saunarakennuksen (25 m2) vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta.  Tontin n:o 1 pinta-ala on noin 7070 m2 ja sillä sijaitsee noin 60 m2:n suuruinen hirsinen saunarakennus. Tontin n:o 2 pinta-ala on noin 6190 m2 ja tontin n:o 3 pinta-ala on noin 6200 m2.

Kohteella pidettiin esittelytilaisuus 21.10.2018 ja tarjoukset pyydettiin 15.11.2018 mennessä. Kaupunki pidätti itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset sekä pyytää niihin tarkistuksia. Määräaikaan mennessä korkeimman tarjouksen tontista n:o 3 tekivät *********. Tarjouksessa *********tarjosivat ensisijaisesti vaihdossa omakotitonttia Ojalan alueelta sekä 11 000 euron suuruista välirahaa. Neuvotteluissa he tarjosivat tontista n:o 3, 83 509,00 euroa. Saatu tarjous vastaa kohteen käypää hintaa. Tontista n:o 3 saatiin yhteensä viisi tarjousta.

Päätös

Kaupunki myy ********* noin 6200 m2:n suuruisen määräalan tilasta Vattulanmaa 837-721-24-0. Kauppahinta on 83 509,00 euroa. Määräala on vahvistetun ranta-asemakaavan mukainen lomarakennustontti n:o 3. Lohkomiskuluista vastaavat ostajat. Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere