§ 381 Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona –tutkimukseen osallistuminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2948/10.03.00/2020

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, puh. 050 571 2950, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Puurakentaminen on tärkeässä roolissa suomalaisen metsätalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö rakentamisessa alentaa myös rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen – puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä.

Puukerrostalorakentaminen on lisääntymässä Suomessa, mutta siihen liittyy useita haasteita. VTT:n tekemän Puurakentaminen Euroopassa (2017) selvityksen mukaan puurakentamisen keskeisiä haasteita ovat mm. yhteisten standardien puuttuminen, vähäinen toimittajien määrä, rakennusmääräysten vaikeaselkoisuus, asiakkaiden heikko tietämys puurakentamisesta ja pelko puurakentamiseen liittyvistä riskeistä pitkäaikaiskokemuksen vielä puuttuessa. Puukerrostaloja on tutkittu suhteellisen paljon teknisestä näkökulmasta, mutta kiinteistökehittämisen ja sijoittamisen näkökulmasta tutkimusta on selvästi vähemmän. Tällä tutkimuksella pyritään paikkaamaan tätä tunnistettua tutkimusaukkoa.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa puukerrostalorakentamisen mahdollisuuksista ja haasteista kestävän kiinteistökehittämisen ja vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta. Puukerrostalorakentamista tarkastellaan kolmen eri asuntotuotantomallin näkökulmista: tuetun asuntotuotannon, RS-tuotannon ja vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon näkökulmista.

Tutkimuksen taustalla on ARA:n käynnistämä Tampereen yliopistolla järjestetty puurakentamisen suunnittelukilpailu, jonka voittanut opiskelija jatkaa Vuoreksen puukerrostalokohteen suunnittelua arkkitehtitoimiston kautta.

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona (PUKKI) –tutkimukseen. Tutkimuksen rahoittajina ovat Tampereen kaupungin lisäksi Tampereen yliopisto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, A-kruunu Oy, TA-Rakennuttaja Oy, Arkta Oy ja Saint Gobain Oy. Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopisto vuosina 2020-2022.

Tampereen kaupungin rahoitusosuus on korkeintaan 15 000 euroa + alv 24 %, ja se maksetaan Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikön kustannuspaikalta 135004. Laskutus tapahtuu vuosittain, yhteensä kolmessa 5000 euron suuruisessa erässä. Ohjausryhmän jäsenenä toimii erityisasiantuntija Kaisu Kammonen Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot –yksiköstä ja varajäsenenä Puurakentamisen edistämisohjelman projektipäällikkö Pertti Tamminen Kaupunkiympäristön palvelualueelta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere