§ 826 Puutavaran myyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:54/02.08.01/2019

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Metsätalouspäällikkö Anne Tuominen, puh. 050 5177 053, etunimi.j.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi on pyytänyt Metsäliitto Osuuskunnalta ostotarjouksen puutavarasta pystykaupalla, jonka arvioitu puutavaramäärä on 1796 m3. Kiinteistötoimi tarjosi pystykaupalla ostettavaksi puutavaraa, joka kertyy metsänhoidollisista, nuorten ja varttuneiden metsien harvennuksista kiinteistöiltä 837-505-1-103, 837-704-1-158, 837-708-1-406, 837-708-2-66 ja 837-718-1-55. Harvennukset on suunniteltu ensisijaisesti Tredun metsäopetuksen harjoittelukohteiksi. Metsäliitto Osuuskunta on sitoutunut yhteistyöhön Tredun kanssa työmaiden puunkorjuussa.

Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksen ennakoitu arvo oli 51.851,80 euroa. Metsäliitto Osuuskunnan ostotarjous puutavarasta on tämän hetkisen hintatason mukainen. Tarjous voitaneen hyväksyä ja tehdä metsänhakkuusopimus Metsäliitto Osuuskunnan kanssa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta enintään 10 vuodeksi, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200.000 euroa.

Päätös

Metsäliitto Osuuskunnalle myydään metsänhakkuusopimuksella puutavaraa 1796 m3 51.851,80 euron ennakoidulla arvolla sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere