§ 685 Pysäköintialueen vuokraaminen tontista 837-263-2491-12 HH-kiinteistöpalvelut Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:6815/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

14.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

HH-kiinteistöpalvelut Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 600 m²:n suuruisen alueen tontista Lielahti-2491-12 (837-263-2491-12-V0001). Aluetta käytettäisiin ajoneuvojen pysäköintiä varten. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 1 080,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 55,44 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Vuokramääräytymisen perusteena on käytetty 30 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 1.12.2019 ja olisi voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.             

Päätös

HH-kiinteistöpalvelut Oy:lle vuokrataan noin 600 m²:n suuruinen alue tontista Lielahti-2491-12 (837-263-2491-12-V0001).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 55,44 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 1 080,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.12.2019 on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere