§ 180 Pysäköintialueen vuokraaminen tontista 837-129-842-14 Peab Oy:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:658/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Peab Oy on pyytänyt saada vuokrata noin 1200 m²:n suuruisen alueen tontista Kaleva-842-14 (837-129-842-14). Aluetta käytettäisiin ajoneuvojen pysäköintiä varten. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2.880,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 146,34 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokramääräytymisen perusteena on käytetty 40 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 1.2.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 28.2.2021 asti. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.                         

Päätös

Peab Oy:lle vuokrataan noin 1200 m²:n suuruinen alue tontista Kaleva-842-14 (837-129-842-14).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 146,34 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2.880,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.2.2020 on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 28.2.2021 asti. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere