§ 521 Pysäköintialueen vuokraaminen yleiseltä alueelta 837-127-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:4778/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Lapinaukio (osuus 10/14, 71,43 %) ja Asunto Oy Tampereen Lapin Käpy (4/14, 28,57 %) -nimiset yhtiöt ovat pyytäneet saada vuokrata noin 210 m²:n suuruisen alueen yleiseltä alueelta Lapin kaupunginosan puistot 127P (837-127-9903-0-V0007). Aluetta käytettäisiin ajoneuvojen pysäköintiin ja sille sijoitettaisiin 14 kpl autopaikkoja. Vuokrattava alue sijaitsee yleisellä pysäköintialueella. Alueella on vaikeuksia asukaspysäköinnin kanssa ja liikennesuunnittelusta saadun tiedon mukaan alueen vuokraamiselle ei ole estettä. Alueelle tulisi vahvistaa luovutusehdot.

Ottaen huomioon alueen pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 630 euroa sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 32,01 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä). Vuokramääräytymisen perusteena on käytetty 50,00 euron neliömetriarvoa.

Vuokra-aika alkaisi 16.9.2020 ja olisi voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Lapinaukio (osuus 10/14, 71,43 %)  ja Asunto Oy Tampereen Lapin Käpy (4/14, 28,57 %)  -nimisille yhtiöille vuokrataan noin 210 m²:n suuruinen alue yleiseltä alueelta Lapin kaupunginosan puistot 127P (837-127-9903-0-V0007).

Alueelle vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 32,01 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 630,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 16.9.2020 on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere