§ 226 Pysäköintitontin vuokraaminen 837-224-7429-8 eräille asunto-osakeyhtiöille

Lataa  Kuuntele 

TRE:666/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

22.2.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lännen Isännöintipalvelu Oy on pyytänyt saada vuokrata 2168 m²:n suuruisen tontin Haukiluoma-7429-8 ajoneuvojen pysäköintialueeksi Asunto Oy Tampereen Runkokatu 6 (osuus 31,43 %), Asunto Oy Sävykallio (osuus 54,29 %) ja Asunto Oy Sävylinna (osuus 14,28 %) -nimisille yhtiöille. Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti edellä mainituille yhtiöille.

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin Haukiluoma-7429-8 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2 602,00 euroa sekä indeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 133,57 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.3.2019 ja päättyisi 28.2.2079 sekä muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.                    

Vuokralaiset ovat tietoisia, että tontin alueella sijaitsee maanalaisia kaupungin omistamia rakenteita.

Päätös

Asunto Oy Tampereen Runkokatu 6 (osuus 31,43 %), Asunto Oy Sävykallio (osuus 54,29 %) ja Asunto Oy Sävylinna (osuus 14,28 %) -nimisille yhtiöille vuokrataan 2168 m²:n suuruinen tontti Haukiluoma-7429-8 ajoneuvojen pysäköintialueeksi.

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 133,57 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 2 602,00 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 28.2.2079.

Kulkuyhteys tontille Haukiluoma-7429-5 osoitetaan LPA-tontin Haukiluoma-7429-8 kautta. Kulkuyhteys rakennetaan LPA-tontin rakentamisen yhteydessä. Tonttien vuokralaisten tulee keskenään sopia kulkuyhteyden puhtaana- ja kunnossapidosta.

Muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere