§ 65 Pyynikin palloiluhallin pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:151/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pyynikin palloiluhallin perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun valinnan tarjouskilpailu järjestettiin Tampereen kaupungin puitesopimuskumppaneiden kesken (Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimus, Dno TRE: 6908/02.07.01/2019). Tarjouskilpailun ehdottomina kriteereinä olivat:

1. kokemusta yhden liikuntarakennuksen uudisrakennuksen suunnittelusta

  • jäähalli tai liikuntahalli, jossa vähintään kahden eri liikuntalajin tiloja sekä niihin liittyvät aputilat
  • rakennuksessa tulee olla katsomopaikat vähintään 800 katsojalle
  • tilojen tulee olla suunniteltu vähintään kansallisia sarjapelejä varten

2. kokemusta yhden liikuntarakennuksen perusparannuksen suunnittelusta 

  • liikuntahalli, jossa vähintään kahden eri liikuntalajin tiloja sekä niihin liittyvät aputilat
  • rakennuksessa tulee olla kiinteät katsomopaikat vähintään 600 katsojalle
  • Perusparannuskohteella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä hanketta, jossa rakennuksessa tehdään tarvittavat kattavat rakenteelliset korjaukset, talotekniikka uudistetaan kokonaan, tilapinnat ja varusteet uudistetaan / uusitaan

Tarjouspyyntö lähetettiin 12.1.2021 seuraaville yrityksille: Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, LINJA ARKKITEHDIT Oy, BST Arkkitehdit Oy, Architecture Workshop Finland Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti- Set Oy, Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy, HIMLA arkkitehdit Oy, Raami Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit MY Oy, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy ja Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Määräaikaan 26.1.2021 kello 9.00 mennessä tarjouksen jätti kolme (3) yritystä: LINJA ARKKITEHDIT Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Tähti-Set Oy.

Tähti-Set Oy:n tarjouksessa esitetty toinen ehdoton referenssi (kokemus yhden liikuntarakennuksen perusparannuksen suunnittelusta) ei täyttänyt vaatimuksia ja tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksesta ei ilmene, että kyseessä on tarjouspyynnössä vaadittu perusparannuskohde, jossa on tehty kattavat rakenteelliset korjaukset, talotekniikan uudistaminen kokonaisuudessaan, sekä tilapintojen ja varusteiden uusiminen.

Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin tarjous. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Arkkitehdit Kontukoski Oy, jonka arvonlisäveroton tarjoushinta oli 118 000 euroa.

Tarjousten avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjousasiakirjat ovat julkisia ja niitä säilytetään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tiloissa, Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere.

Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu johtaja Rantasen päätöksellä 11.1.2019 4 §. Hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaista palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. Toimintasäännön 18 §:n mukaan 15 000 euron tai sen arvoisen hankinnan osalta tulee tehdä viranhaltijapäätös.

Päätös

Pyynikin palloiluhallin perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelun suorittajaksi valitaan Kontukoski Arkkitehdit Oy (Y-tunnus 2235782-8). Päätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on tehty kirjallinen sopimus.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 4075295.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere