§ 510 Rakennushistoriaselvitysten hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6146/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

29.9.2022

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 7300384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Aleksanterin koulun perusparannushankkeen lähtötiedoksi tarvitaan tontilla sijaitsevista kolmesta koulurakennuksesta rakennushistoriaselvitys.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä pyysi viideltä yritykseltä tarjousta Aleksanterin koulun rakennushistoriaselvityksestä. Rakennushistoriaselvitys tulee laatia 9.1.2023 mennessä.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25 § 1 mom. 1-kohdassa säädetyn kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta. ​

Rakennushistoriaselvityksen valinnan perusteena oli tarjouspyynnön mukainen hinnaltaan halvin tarjous. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Arkkitehtitoimisto Neva Oy, jonka arvonlisäveroton tarjoushinta oli 10 400 euroa.

Sopimus Aleksanterin koulun rakennushistoriaselvityksestä esitetään tehtäväksi Arkkitehtitoimisto Neva Oy:n kanssa, Y-tunnus 179624-3. ​

Hankintayksikkö on tarkastanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa. ​

Hankinnan valmistelijana toimi hankearkkitehti Minna Tuominen.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. ​

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kiinteistöjohtaja, jota vakanssia tällä hetkellä hoitaa Virpi Ekholm. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.​

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 10 400 euroa.

Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu johtaja Rantasen päätöksellä 3.9.2021 § 134. Hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaista palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. Toimintasäännön 18 §:n mukaan 15 000 euron tai sen arvoisen hankinnan osalta tulee tehdä viranhaltijapäätös.

Päätös

Sopimus  Aleksanterin koulun rakennushistoriaselvityksestä tehdään Arkkitehtitoimisto Neva Oy:n kanssa, Y-tunnus 179624-3. ​

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Virpi Ekholm.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta 10 400 euroa.

Hanke on Aleksanterin koulun perusparannus.

Kustannuspaikat ovat rakennuksittain: K1350_HS_227 Aleksanterin koulun ruokalarakennus, K1350_HS_228 Aleksanterin koulu kivirakennus ja K1350_HS_229 Aleksanterin koulu puurakennus.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella. ​

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere