§ 459 Rakennusten vuokraaminen Mustavuori Oy:lle osoitteesta Nokiantie 150, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:4033/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

4.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Tila-asiantuntija Anne Karinen, puh. 050 516 9189, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön toimeksiannosta tarjouksia rinnetoiminnan tuottamisesta vuosille 2019 - 2029. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan 24.4.2019 § 44 lainvoimaisen päätöksen mukaisesti sopimus rinnetoiminnan tuottamisesta Mustavuoren rinteisiin tehdään Mustavuori Oy:n (y-tunnus 2919372-3) kanssa. Kaupungin ja Mustavuori Oy:n kesken tulee laatia vuokrasopimus rinteen rakennuksista.

Vuokrasopimus on laadittu kilpailutuksessa olleen vuokrasopimuksen mukaisena.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupungin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vuokraa ajaksi 1.7.2019 - 30.4.2029 osoitteessa Nokiantie 150 sijaitsevat rakennukset Mustavuori Oy:lle (y-tunnus: 2919372-3): Mustavuoren laskettelurinteen kahvio (rak. nro 3656) ja varasto (rak. nro 4109).

Vuokra rakennuksista on 10 000 euroa vuodessa sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Tilat vuokrataan käytettäväksi rinne- ja lähiliikuntapalveluita varten. Vuokralainen vastaa kaikista rakennusten ylläpitokustannuksista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere