§ 598 Rakennusten vuokrasopimuksen jatkaminen tilasta Velataniemi RN:o 5:75

Lataa  Kuuntele 

TRE:5709/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

*********on vuokrattu asuinrakennus, talouskellari, vilja-aitta, vaja/autotalli sekä saunarakennus sähköliittymineen tilasta Velataniemi RN:o 5:75 (837-505-5-75) 31.12.2020 päättyvällä sopimuksella. Tämän hetkinen vuosivuokra on 561,47 euroa ja vuokra on sidottu indeksiin.

********* on rakennusten alueelta vuokrattu myös viljelyalueita, joista on oma vuokrasopimus.

Asemakaavoituksesta saadun lausunnon mukaan sopimuksen jatkamiselle ei ole estettä. Sopimusta voitaisiin jatkaa 1.1.2021 - 31.12.2025 entisin vuokraehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

********* vuokratun asuinrakennuksen, talouskellarin, vilja-aitan, vajan/autotallin sekä saunarakennuksen sähköliittymineen tilasta Velataniemi RN:o 5:75 (837-505-5-75) vuokrasopimusta jatketaan 1.1.2021 - 31.12.2025 entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere