§ 518 Ranta-Tampellassa sijaitsevien määräalojen ostaminen Väylävirastolta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4486/02.06.01/2019

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistötoimi on neuvotellut määräalojen ostamisesta kaupungille Väyläviraston edustajan kanssa. Määräalat sijaitsevat Ranta-Tampellassa ja ovat jääneet radanpidon kannalta tarpeettomiksi.  Kaupan kohteena olisivat määräala tilasta 837-871-3-1 (123 m2, ET-alue), määräala tilasta 837-871-3-1 (21 m2, katualue), määräala lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (9 m2, katualue), määräala lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (536 m2, EV-alue), määräala lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (296 m2, Y-tontti) ja määräala lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (871 m2, ET-alue). Yhteensä kohteiden pinta-ala 1856 m2. Kauppahinnaksi on sovittu 51 002,00 euroa mikä vastaa kohteen käypää hintaa. Kaupan kohde on ollut rautatietoimintojen käytössä ollutta aluetta.

Alueella on voimassa asemakaava n:o 8333. Alueet ovat asemakaavan mukaista suojaviheraluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten, laitosten korttelialuetta ja yleisten rakennusten korttelialuetta sekä katualuetta. Liikenneviraston suostumuksella kaupan kohteen maaperä on kunnostettu etukäteen kaupungin toimesta ja kustannuksella. Kunnostustyö on suoritettu ympäristöviranomaisen antaman päätöksen mukaisesti. (PIRELY/76/07.00/2012).

Kaupunki on tietoinen siitä, että kaupan kohteet sijaitsevat rautatieliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaikutusalueella. Kaupunki hyväksyy sen, että rautatieliikenteestä aiheutuvan melun tai tärinän ollessa häiritsevää ja vaatiessa suojaavia tai estäviä toimia, ostaja vastaisi kustannuksellaan näistä toimista. Myyjä ei siis vastaa mahdollisista melun ja tärinän aiheuttamista haitoista tai vahingosta eikä siltä voi vaatia mitään melun- tai tärinänsuojaukseen liittyviä toimia tai rakenteita nyt tai tulevaisuudessa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

 

Päätös

Tampereen kaupunki ostaa Suomen valtiolta/Väylävirastolta määräalan tilasta 837-871-3-1 (123 m2, ET-alue), määräalan tilasta 837-871-3-1 (21 m2, katualue), määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (9 m2, katualue), määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (536 m2, EV-alue), määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (296 m2, Y-tontti) ja määräalan lunastusyksiköstä 837-599-2-1 (871 m2, ET-alue). Yhteensä 1856 m2. Kauppahinta on yhteensä 51 002,00 euroa. Kaupan kohde on ollut rautatietoimintojen käytössä ollutta aluetta. Ostaja ottaa kaupan kohteen vastaan siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on ja vastaa mahdollisen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistuksen aiheuttamista kustannuksista. Kaikki edellä mainitut mahdolliset riskit on otettu huomioon kauppahinnassa.

Valtuutetaan maanhankintapäällikkö Ari Kilpi allekirjoittamaan kauppakirja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere