§ 506 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-327-7742-1,837-581-4-12 ja 327G

Lataa  Kuuntele 

TRE:4735/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

18.8.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-327-7742-1 ja tilan REHU 837-581-4-12 sekä yleisen alueen 837-327-9902-0.                                       

Tilaa REHU 837-581-4-12 ja yleistä aluetta 837-327-9902-0 (Isokuusentanhua) rasittaen perustetaan tontin 837-327-7742-1 hyväksi pysyvä oikeus sijoittaa mm. aidan perustukset ja routaeristeet, vesijohdot, viemäriputket ja niihin liittyvä tarkastuskaivo, rakennuksen erkkeri sekä perustukset ja routaeristeet liitekartan mukaiselle alueelle.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-327-7742-1, tilan REHU 837-581-4-12 ja yleisen alueen 837-327-9902-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-327-7742-1 ja tilaa REHU 837-581-4-12 sekä yleistä aluetta 837-327-9902-0 koskeva rasitesopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere