§ 130 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-263-9903-0 ja 837-263-2500-28

Lataa  Kuuntele 

TRE:1534/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-263-2500-28 ja yleisen alueen 837-263-9903-0. Määräalat 837-263-2500-28-M506 ja 837-263-9903-0-M506 omistaa Hiedanrannan Kehitys Oy- niminen yhtiö.

Yhtiö ja kaupunki ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan kaupunkia varten oikeus sijoittaa Possiojan hulevesien purkuputkilinja yhtiön omistamille määräaloille 837-263-2500-28-M506 ja 837-263-9903-M506 liitekartan mukaisesti.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-263-2500-28 ja yleisen alueen 837-263-9903-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Kiinteistöjä 837-263-9903-0 ja 837-263-2500-28 ja määräaloja 837-263-9903-0-M506 ja 837-263-2500-28-M506 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere