§ 495 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-127-217-72 ja -73

Lataa  Kuuntele 

TRE:4330/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-127-217-72 ja 837-127-217-73. Tontti 72 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella *********. Tontti 73 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella *********.

Tonttien 72 ja 73 vuokralaiset ovat keskenään laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien välisellä rajalla palomuurin rakentamatta jättäminen ja sovitaan tontilla 72 oleva piharakennus voi käyttää tontilla 73 palomuurin seinää rakenteiden tukemiseen sekä tontti 73 oikeutetaan pysyvästi ulottamaan palomuurirakennuksen perustukset tontin 72 puolelle.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien vuokralaiset ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-127-217-72 ja -73 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-127-217-72 ja 837-127-217-73 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere