§ 499 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-119-1801-1 ja 119-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:4384/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

19.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-119-1801-1 ja yleisen puistoalueen 837-119-9903-0. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella KOY Kalevan Airut -nimiselle yhtiölle.                                           

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 1 hyväksi oikeus rakentaa ja ylläpitää autohallin rakentamiseen liittyvän tukimuurin ankkurointi osittain liitepiirroksen mukaisesti yleisen puistoalueen 119-9903-0 puolelle.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-119-1801-1 ja yleisen puistoalueen 837-119-9903-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-119-1801-1 ja yleistä puistoaluetta 837-119-9903-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere