§ 490 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-108-808-15 ja 108E

Lataa  Kuuntele 

TRE:4313/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-108-808-15 ja Tiponmetsä-nimisen yleisen alueen 837-108-9908-0. Tontti 15 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Tikkutehtaan Roihu -nimiselle yhtiölle.                                           

Yhtiö on laatinut rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 15 hyväksi oikeus sijoittaa tukiseinän maa-ankkureita Tiponmetsä-nimiselle yleiselle alueelle 108-9908-0 liitekartan mukaisesti.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-108-808-15 ja Tiponmetsä-nimisen yleisen alueen 108-9908-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-108-808-15 ja Tiponmetsä-nimistä yleistä aluetta 837-108-9908-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere