§ 529 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-111-163-3 ja katualuetta 111-9901-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:4439/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

23.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleisen katualueen 837-111-9901-0. Yleisestä katualueesta 837-111-9901-0 osa maanalaista tilaa on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella pysäköintilaitokseksi Finnpark Oy -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-111-163-3 omistaa Kiinteistö Oy Tampere Kyttälänkatu 2 -niminen yhtiö.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin 837-111-163-3 pysyvänä oikeutena käyttää katualueella 111-9901-0 sijaitsevassa maanalaisessa Finnpark Oy -nimisen yhtiön pysäköintilaitoksessa olevia 30 autopaikkaa.

Yhtiöt ovat hyväksyneet rasitesopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisen katualueen maanalaisen tilan 837-111-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.                                           

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-111-163-3 ja maanalaista katualuetta 837-111-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere