§ 528 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-119-835-37,-38,-39 ja 119K

Lataa  Kuuntele 

TRE:4677/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

23.7.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-119-835-39 ja Sammonkatu-nimisen katualueen 837-119-9901-0. Tontti 39 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 2 -nimiselle yhtiölle. Tontin 837-119-835-37 omistaa Asunto Oy Tampereen Hennansampo -niminen yhtiö. Tontin 837-119-835-38 omistavat Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 1 -niminen yhtiö ja Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto -niminen yhtiö. Tontti 38 on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Kalevan Paletti 1 -nimiselle yhtiölle.

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien 37,-38 ja -39 oikeudesta sijoittaa tonteille rakennettavien rakennusten ja julkisivumuurien rakenteita 119-9901-0 Sammonkatu-nimiselle katualueelle liitekartan mukaisesti merkityille alueille sekä käyttö-, hoito-, perusparannustoimenpiteistä ja kustannuksista.

Yhtiöt ovat omilta osiltaan allekirjoittaneet rasitesopimuksen ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-119-835-39 ja katualueen 837-119-9901-0 maanomistajana antaa suostumuksensa suunnitelmalle ja antaa tonttien omistajille valtuus hakea rasitteita.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

 

Päätös

Tontteja 837-119-835-37,-38,-39 ja katualuetta 837-119-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere