§ 563 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-037-5607-44 ja määräalaa -33-M501

Lataa  Kuuntele 

TRE:5309/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

 

Tampereen kaupunki omistaa määräalan 837-037-5607-33-M501. Tontin 837-037-5607-44 omistaa Hannulan Hallit Oy -niminen yhtiö. Tontti 44 on vuokrattu Asunto Oy Tampereen Linnainmaan Sinfonia -nimiselle yhtiölle.                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 44 oikeudeksi sijoittaa pihakiveystä ja routaeristystä pihakiveyksen alapuolelle määräalalle 037-5607-33-M501 liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet sopimuksen yhtiöitä sitoviksi.

Tampereen kaupungin tulee määräalan 837-037-5607-33-M501 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-037-5607-44 ja määräalaa 837-037-5607-33-M501 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere