§ 560 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-301-773-17 ja -18

Lataa  Kuuntele 

TRE:5263/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.8.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-301-773-17. Tontti 17 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Lentokonetehtaankatu 5 -nimiselle yhtiölle. Tontin 18 omistaa Katajapysäköinti Oy.                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 17 oikeudeksi sijoittaa tonttiaan palvelevat ajoyhteydet ajoneuvo-, huolto- ja pelastusliikenteelle tontin 18 alueelle liitekartan mukaisesti.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-301-773-17 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeus voidaan rekisteröidä.                                           

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-301-773-17 ja 837-301-773-18 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere