§ 633 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-065-7102-3 -ja -4

Lataa  Kuuntele 

TRE:5992/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-065-7102-3 ja -4. Tontti 4 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Kallioimarre -nimiselle yhtiölle ja Asunto Oy Tampereen Kalliorinne -nimiselle yhtiölle. Tontti 3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Tampereen Vuokratalosäätiö sr -nimiselle yhtiölle.   

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien 837-065-7102-3 ja -4 kesken mm. pihatien käyttöoikeudesta, pihatien ja parkkialueen sadevesikaivojen vesien johtamisesta, rakentamis- ja ylläpitokustannuksista sekä rakenteiden ulottamisesta toisen tontille.                               

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittaneet ja ovat hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitoviksi.

Tampereen kaupungin tulee tonttien 837-065-7102-3 ja 837-065-7102-4 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.                                           

 Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-065-7102-3 ja 837-065-7102-4 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere