§ 761 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-037-5720-3 ja tilaa 837-584-5-1

Lataa  Kuuntele 

TRE:7755/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                                  

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tilan 837-584-5-1 ja siitä muodostettavan tontin 837-037-5720-9. Minuntalli Oy omistaa tontin 837-037-5720-3.                                           

Yhtiö on laatinut sopimuksen, millä perustetaan oikeus kulkuyhteyteen tilan 837-584-5-1 (muodostettava tontti 837-037-5720-9) kautta tontille 837-037-5720-3 liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tilan 837-584-5-1 ja siitä muodostettavan tontin 837-037-5720-9 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tilaa 837-584-5-1 (muodostettava tontti 837-037-5720-9) ja tonttia 837-037-5720-3 koskeva ehdotus sopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere