§ 45 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-045-4623-2 ja -3

Lataa  Kuuntele 

TRE:97/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi          

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm,puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-045-4623-2 ja -3.

Tonttien vuokralaiset ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien 2 ja 3 välisistä rasitteista kuten palomuurin rakentamisesta, routaeristeistä ja salaojasta sekä huoltotoimenpiteistä.

Tonttien vuokralaiset ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-045-4623-2 ja 837-045-4623-3 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.                                      

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere