§ 142 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-129-1810-19 ja yleistä aluetta 837-129-9903-0

Lataa  Kuuntele 

TRE:488/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                       

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-129-1810-19 ja yleisen puistoalueen 837-129-9903-0. Tontti 19 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Kärki- nimiselle yhtiölle.

Yhtiö on laatinut sopimuksen, millä sovitaan oikeus ulottaa tontin 837-129-1810-19 asuinrakennuksen parvekkeet kiinteistörajan ulkopuolelle yleisen puistoalueen 837-129-9903-0 puolelle liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-129-1810-19 ja yleisen puistoalueen 837-129-9903-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on  rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-129-1810-19 ja yleistä puistoaluetta 837-129-9903-0 koskeva ehdotus sopimukseksi hyväksytään.                    

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere