§ 165 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7641-1 ja -2 sekä yleisiä alueita

Lataa  Kuuntele 

TRE:916/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontit 837-327-7641-1 ja 837-327-7641-2 sekä yleiset alueet 837-327-9901-0, 837-327-9902-0 ja 837-327-9903-0. Tontti 1 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Forte -nimiselle yhtiölle. Tontti 2 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Asunto Oy Tampereen Bello -nimiselle yhtiölle.                                           

Tonttien haltijat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan mm. tonttien 1 ja 2 välisistä rasitteista ja niihin liittyvistä velvoitteista ja kustannusten jaosta, kuten väestönsuojan rakentamisesta tontille 1 ja sen käytöstä ja kulkuoikeudesta väestönsuojaan, yhdyskuntateknisistä johdoista, putkista ja viemäreistä, pelastusteistä ja paloauton nostopaikoista yleisillä alueilla 837-327-9901-0, 837-327-9902-0 ja 837-327-9903-0.

Tonttien haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet ja ovat kokouksissaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöitä sitovaksi.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-327-7641-1 ja 837-837-327-7641-2 sekä yleisiä alueita 837-327-9901-0 (Takamaanrinne), 837-327-9902-0 (Rimminkivi) ja 837-327-9903-0 (Pirunpellonpuisto) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.                

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere