§ 307 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-240-3874-1,837-240-3805-4-5 ja 240K, 243K

Lataa  Kuuntele 

TRE:2500/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

17.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi                                        

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa kiinteistöt 837-240-3805-4, 837-240-3805-5 ja yleiset katualueet 837-240-9901-0 ja 837-243-9901-0.

Tontin 837-240-3874-1 omistavat Pirkanmaan Osuuskauppa (3100/6100) ja YH-Tammi Oy (3000/6100).                                           

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 837-240-3874-1 hyväksi oikeus rakennuksen kannen betonipinnan ja eristyskerrosta varten tarvittavaan alueeseen rasittaen kiinteistöjä 837-240-3805-4, 837-240-3805-5 ja katualueita 837-240-9901-0 ja 837-243-9901-0 sekä oikeus sijoittaa väestönsuojan hätäpoistumisluukku kiinteistön 837-240-3805-4 alueelle liitekartan mukaisesti.

Tontin 837-240-3874-1 omistajat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisten katualueiden 837-240-9901-0 ja 837-243-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Kiinteistöjä 837-240-3805-4, 837-240-3805-5, 837-240-3874-1 ja yleisiä katualueita 837-240-9901-0 ja 837-243-9901-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere