§ 341 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-992-4 ja yleistä katualuetta 109K

Lataa  Kuuntele 

TRE:2668/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa yleiset katualueet 837-109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti).

Tontin 837-109-992-4 omistaa LähiTapiola Tontit I Ky- niminen yhtiö. Tontin 4 pitkäaikainen vuokralainen on Asunto Oy Tampereen Kanavansilta- niminen yhtiö.                                          

Yhtiöt ovat laatineet rasitesopimuksen, millä perustetaan tontin 109-992-4 hyväksi oikeus sijoittaa tontille rakennettavien asuin- ja pysäköintirakennusten perustuspaaluja ja -rakenteita yleisille katualueille 109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti) liitepiirrosten mukaisesti.

Yhtiöt ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Tampereen kaupungin tulee yleisten katualueiden 837-109-9901-0 omistajana antaa suostumuksensa sopimukselle, jotta rasiteoikeudet voidaan rekisteröidä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-109-992-4 ja yleisiä katualueita 837-109-9901-0 (Koelaitoksenkatu ja Helmisenraitti) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere