§ 337 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-264-7922-22,23 ja 837-263-2500-31

Lataa  Kuuntele 

TRE:2688/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-263-2500-31.Tontit 837-264-7922-22 ja -23 omistaa Ålandsbanken Lunastustontti I Ky- niminen yhtiö. Tontin 22 haltijana on Asunto Oy Tampereen Vedenvälke- niminen yhtiö. Tontin 23 haltijana on Asunto Oy Tampereen Kuunsilta- niminen yhtiö.                                           

Tonttien 22 ja 23 omistaja ja haltijat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien 22 ja 23 oikeudesta käyttää kaavan 8496 mukaisia Niemenrantaraitti-nimisen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa sekä Tukkivahdinterassi-nimistä yleistä aluetta ja Nokelanpuisto-nimistä puistoaluetta pelastustienä ja pelastusauton toimintapaikkoina liitekartan mukaisesti.

Tonttien omistaja ja haltijat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tontteja 837-264-7922-22, 837-264-7922-23 sekä kaavan 8496 mukaisia Niemenrantaraitti, Tukkivahdinterassi ja Nokelanpuisto-nimisiä yleisiä alueita (allekirjoitus hetkellä tonttia 837-263-2500-31) koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere