§ 349 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-213-1311-2,4,6 ja tiloja

Lataa  Kuuntele 

TRE:2849/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tilat 837-600-2-59, 837-600-2-110, 837-600-2-47,-837-600-2-375 ja 837-600-2-324. Tontin 837-213-1311-2 omistavat yksityiset henkilöt. Tontin 837-213-1311-4 omistaa yksityinen henkilö. Tontin 837-213-1311-6 omistavat yksityiset henkilöt.

Tonttien omistajat ovat laatineet rasitesopimuksen, millä sovitaan tonttien oikeudesta perustaa ja rakentaa kulkuyhteys ja sijoittaa viemärijohto tiloja 837-600-2-59, 837-600-2-110, 837-600-2-47, 837-600-2-375 rasittaen sekä oikeus sijoittaa vesijohto tilalle 837-600-2-324 liitekarttojen mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tonttien omistajat ovat rasitesopimuksen omilta osiltaan allekirjoittaneet.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Liite on salainen Tietosuojalain 29 §:n nojalla.

Päätös

Tontteja 837-213-1311-2, 837-213-1311-4, 837-213-1311-6 ja tiloja VIITA 837-600-2-59, VÄLIMAA 837-600-2-110, RINNE 837-600-2-47, KATUALUE 837-600-2-375 ja HARJUNPISPA 837-600-2-324 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere