§ 382 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-129-1810-18 ja yleistä aluetta 129P

Lataa  Kuuntele 

TRE:2932/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki omistaa tontin 837-129-1810-18 ja yleisen alueen 837-129-9903-0. Tontti 18 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Kalevan Stara- nimiselle yhtiölle.                                           

Tontin haltija on laatinut rasitesopimuksen, millä sovitaan tontin oikeudesta ulottaa pelastusauton nostopaikka kiinteistön 837-129-9903-0 puolelle liitekartan mukaisesti.

Vastuu rasitesopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Tontin haltija on rasitesopimuksen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee tontin 837-129-1810-18 ja yleisen alueen 837-129-9903-0 maanomistajana antaa suostumuksensa sopimukselle ja antaa tontin haltijalle valtuus hakea rasitteen rekisteröintiä.

Rasitesopimus on asiakirjoissa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Tonttia 837-129-1810-18 ja yleistä aluetta 837-129-9903-0 koskeva ehdotus rasitesopimukseksi hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere